parėžti

parėžti
1 parė́žti, parė̃žti, -ia, pàrėžė 1. tr. 1, KlvrŽ, Lk papjauti, paskersti: Ar jau parė́žėt tą kiaulę? Pžrl. Pjovikui tik duok, besiveizant kiaulę parė́ža Vvr. Jau laikas būtum prylaidą parė́žti Slnt. Pjoviau sėklinius dobilus ir zuikį parė́žiau Mrj. Tu gulinėji su vyrais, aš tave parė́šu po peiliu! Rdn. | refl. tr.: Tris kiaules pasirė́žėm, meisų turam Rdn. Kurs nor, tas i pasirė́ža karvę Plik.papjauti (dantimis): Avinis vilkas parė́žė avį mūs Gs. Ar ne tu, lapute, gaidį parė́žei? Skr. Kai tik pasisuka žiurkė, tuoj katė parė́žia Srv. Žiurkes parė́žia [katinas] didžiausias – su savim lygias Erž. 2. intr. pabrėžti, pabraukti: Gaidys tik parėžė sparnu pakojėj – ir an vištos Tvr. Aplink jos (šarkos) per žemę parėžė su koja LTR(Ant). 3. tr. papjaustyti: Parė́žiau vyrams lašinių, rūgusio pieno padėjau Skr. 4. tr. įpjauti: Jis gerklės nepersipjovė, tik lašinį parė́žė Skr. 5. tr. šnek. drąsiai, tiesiai pasakyti: Aš parė́šiu visa, nesisarmatysiu Sdk. 6. tr. smarkiai pakulti: Rėžk laukan, dvi valandas – parė̃ši daug Slm. 7. refl. kiek paklimpti, įsmigti: Kap važiavau per balą, tai vežimas ir pasirė́žė Sn.
◊ spar̃ną parė́žti pasimeilikauti, pasisukti apie merginą: Pas ją atjoja [karininkas], kad apsisuktų, sparną aplinkui parėžtų J.Paukš.
\ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • parėžti — 2 parė̃žti intr. 1. pastorėti, papampti: Ans pilnas, nesupliuškęs, parė̃žęs, išsitempę visi pašaliai J. Išejo šuo parė̃žęs (labai prilakęs) Als. Veršis priejęs prie pieno viedro ir besąs parė̃žęs Kal. Rėžte parėžęs, t. y. priėdęs eita J. Parėžaũ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paręžti — tr. patempti tiesiamos, kreipiamos kūno dalies raumenis: Galvą iškėlęs, sprandą paręžęs, vizgindamas uodegą, [šuo] pri jo atbėga Jzm. | refl.: Vakar karvė mažai ėdė, daugiau badės: tik pasrę̃š, pasrę̃š va šitep Str. ręžti; atręžti; įręžti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 2 aprė̃žti intr. pastirti: Suputusio žmogaus pirštai yr išsiplėtę, aprėžę Šts. rėžti; aprėžti; išrėžti; parėžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręžti — 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brykstelėti — brykstelėti, ėja ( i), ėjo 1. tr. kiek papjauti, parėžti: Brykstelėk ir tu bent pradalgėlį rugių Ds. 2. intr. suduoti, sukirsti (smarkiai): Aš jam per pečius diržu kad brykstelėjau Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 2 išrė̃žti intr. 1. pasidaryti storam, papampti: Tie vaikai yra pilvaičiais išrė̃žusiais Plt. Išrė̃žusi karvė, nebepaeita, dobilų priėdusi Ggr. 2. pabrinkti, papursti: Išliję rugiai yr juo išrė̃žę, papurpę Šts. 3. pastirti: Buvo koja suputusi ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išręžti — 1. tr. Š įtempti, atstatyti: Galvą išręžęs, pasišiaušęs gyvolis prieš gyvolį eina grumtis J. Galvą išręžęs neša vilkas ėraitį Šts. Papurtęs galvą, išręžė sprandą I.Simon. Pagalop pamatė – ateinąs asilas, išręžęs krūtinę, ir taisos spirti Blv. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”